Privacy Policy
Back to Site
We waarderen uw privacy en we willen dat u de keuzen en de controle die u over uw informatie hebt, begrijpt. Om te helpen deze keuzen toe te lichten en u die controle te geven, implementeren we enkele wijzigingen in ons privacybeleid om dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe AVG-voorschriften.

Hier volgen enkele belangrijke wijzigingen:

  • Transparantie: We hebben aanvullende gegevens verstrekt over de informatie die we verzamelen en over hoe we die informatie gebruiken. We hebben ook uw keuzen toegelicht evenals de controle die u over uw informatie hebt.

  • AVG: Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe gegevensbeschermingswet van de Europese Unie (EU), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. De AVG geeft individuen in de EU meer controle over hoe hun gegevens worden gebruikt en voorziet in bepaalde verplichtingen voor bedrijven die informatie van de betreffende individuen verwerken.

  • Functionaliteit: Afhankelijk van uw locatie kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze informatie downloaden en verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie.


Het is nog vroeg dus heeft u nog even geduld totdat het privacybeleid is geformaliseerd. Een interim-versie van het beleid waarin rekening wordt gehouden met de nieuwe vereisten van de AVG, is te vinden op onze website.

Als u op of na 23 mei 2018 van onze diensten gebruik blijft maken, accepteert u ons bijgewerkte privacybeleid en stemt u in met de overige bijgewerkte huisregels.